PROJEKTOVANJE
PROJEKTOVANJE
Ljepota projekta nije jedina bitna stavka. Konstrucija je osnova koja odgovara izazovu vremena.
URBANIZAM
URBANIZAM
Ako težite novom prostoru koji koristi geografske odlike i ljepotu pogleda

TRAŽITE POUZDANOG SARADNIKA?

ZAŠTO IZABRATI

ZAVOD ZA IZGRADNJU

GRADA PRIJEDORA?

427

Završenih projekata

88

Revizija dokumentacije

588

Tehničkih pregleda

NAŠI PROJEKTI

ŠTA KLIJENTI KAŽU O NAMA

U postupku javne nabavke usluga za rekonstrukciju elektrofiltera u Termoelektrani „Ugljevik“, kao član međunarodnog konzorcijuma, Javno preduzeće „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor bilo je angažovano na poslovima revizije projekta i nadzora, te pribavljanja svih saglasnosti koji su rezultirali izdavanjem građevinske dozvole za planirane radove. Kako je Termoelektrana, zbog značajne emisije sumpor dioksida, jedan od najvećih stacionarnih izvora zagađenja u BiH, moralo se pristupiti rekonstrukciji elektrofiltera kao uslovu pravilnog rada sistema odsumporavanja dimnih gasova. Sve obaveze proistekle iz potpisanog ugovora, Zavod je izvršio blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa odredbama zakona, podzakonskih akata i dobrih poslovnih običaja.
Dragan Miljanović

Dragan Miljanović

Direktor RJ Termoelektrana „Ugljevik“

Prijedorska “Toplana” je najsavremenije postrojenje na biomasu u Republici Srpskoj i jedino koje proizvodi i toplotnu i električnu energiju. Javno preduzeće „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor je uradilo urbanističko-tehničke uslove, nostrifikaciju i dopunu tehničke dokumentacije (arhitektonsku fazu) sa svim prilozima i opisima (statika, eleborat protivpožarne zaštite, zaštite na radu), projekat vanjskog uređenja sa obrađenim svim priključcima, geološki elaborat, reviziju tehničke dokumentacije, pribavilo dokumentaciju za lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, te vršilo nadzor i koordinaciju. Glavni izvođač radova na izgradnji ovog postrojenja bila je austrijska firma “Urbas energitehnik”, a njen vlasnik Andreas Urbas rekao je da su morali završiti radove u roku od šest mjeseci i da je imao izvrsnu saradnju sa Zavodom.
Zoran Knežević

Zoran Knežević

Direktor „Toplane“ a.d. Prijedor