Povežimo se

Riječ direktora

Osnovna karakteristika stanja zatečenog u Zavodu za izgradnju grada Prijedor bile su nagomilane obaveze iz ranijeg perioda, koje su se prije svega odnosile na obaveze prema kupcima poslovnih prostora i stanova, prema ranijim vlasnicima (iz procesa eksproprijacije), prema dobavljačima, te obaveze prema zaposlenim.

Identifikacija stanja i razvojnih namjera je apsolvirana od strane aktuelne vlasti,