Povežimo se

Riječ direktora

Osnovna karakteristika stanja zatečenog u Zavodu za izgradnju grada Prijedor bile su nagomilane obaveze iz ranijeg perioda, koje su se prije svega odnosile na obaveze prema kupcima poslovnih prostora i stanova, prema ranijim vlasnicima (iz procesa eksproprijacije), prema dobavljačima, te obaveze prema zaposlenim.

Identifikacija stanja i razvojnih namjera je apsolvirana od strane aktuelne vlasti, pa se sam po sebi nametnuo slijedeći korak - iznalaženje puteva i rješenja za budućnost na bazi stručnih analiza i projekcija, kroz rad specijalizovane ustanove kao što je Zavod za izgradnju grada Prijedor.

Može se reći da gotovo svi gradovi u Republici Srpskoj, BiH i šire, imaju ovakve ili slične organizacije i da su i one u većoj ili manjoj mjeri, u svom poslovanju, po prirodi stvari, naslonjene na opštinu/grad, odnosno jedinicu lokalne samouprave u kojoj djeluju.

Naša poslovna filozofija se temelji na poštivanju etičkih principa poslovanja i kreiranju partnerskih odnosa sa našim klijentima/investitorima i društvenom zajednicom.

Zavod danas čini tim iskusnih stručnjaka koji, zajedno s mlađim kadrovima, predstavljaju glavni oslonac našeg uspjeha.

Pravo na savremeni urbani život podrazumijeva i postojanje i održavanje javnih objekata za ispunjavanje brojnih društvenih sadržaja svakodnevnice. Takvi sadržaji koji obogaćuju duh i život čine ugodnijim, ne treba da ostanu samo želje od kojih se odustaje zbog današnje teške ekonomske situacije.

Svaka generacija daje gradu svoj graditeljski pečat, a Prijedor svakako zaslužuje da dobije karakteristike i vizure savremenog grada.

Adresa:
Miloša Obrenovića 18c
79101 Prijedor
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Telefoni:
00387 (0)52 231 402 centrala
00387 (0)52 231 425 direktor

Fax:
00387 (0)52 231 437
Elektronska pošta:
zigpd@teol.net

Radno vrijeme

Pon-Pet 07:30 - 15:30
Subota i nedelja neradni

ZNATE LI NAŠE USLUGE?