Nakon što je sedamdesetih i osamdesetih godina egzistiralo kao SIZ za stambeno-komunalne poslove, a zatim jedno vrijeme i Komunalni zavod, te od 2000. godine kao Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor, od 2007. godine preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada Prijedor.

 

 

Zavod za izgradnju grada Prijedor projektovan je kao stručno-servisna institucija za planiranje i realizaciju, kontrolu i nadzor izgradnje i urbanog razvoja u opštini/gradu Prijedor.

Servisna karakteristika Zavoda definiše njegovu ulogu značajne poluge u procesu odlučivanja, ali bez ingerencija u neposrednom odlučivanju.

Naročito se naglašava potreba za nadzornom i kontrolnom ulogom Zavoda prilikom svih aktivnosti Grada kao investitora.

 

Naša misija

Preduzeće ima misiju koja je proistekla iz same Odluke o osnivanju i koja definiše razloge postojanja preduzeća. Ona predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja. Osnivanjem ovog javnog preduzeća, Grad je obezbijedio uslove za uređivanje, unapređivanje, korišćenje i zaštitu građevinskog zemljišta, vođenja investicija od značaja za Grad kao i za provođenje aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine.

Naša Vizija

Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u skladu s vremenom koje dolazi, vodeći u gradu i regiji.

 

Ciljeve preduzeća određuju težnje preduzeća u postupcima zadovoljenja misije preduzeća, željena buduća stanja i rezultati koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima struktura preduzeća. Ciljevi su najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti preduzeća i sredstvo kontrole efikasnosti rada.

Naš srednjoročni opšti cilj je razvoj preduzeća na specifičnom uslužnom tržištu u specifično vrijeme i poslovno okruženje. Posebne ciljeve, kao što je stabilizacija poslovanja, povećanje udjela na tržištu, ostvarivanje uslova za izgradnju imidža preduzeća itd., konkretizujemo u kratkoročnim jednogodišnjim planovima poslovanja i razvoja.
U proteklom periodu Zavod je učestvovao u većini najznačajnijih projekata vezanih za izgradnju grada. U koordinaciji sa odjeljenjima gradske uprave za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, a na osnovu usvojenih godišnjih programa uređenja građevinskog zemljišta, programa komunalne potrošnje i infrastrukture i programa rekonstrukcije puteva, Zavod obavlja poslove

  • izrade sprovedbenih prostorno planskih dokumenata (regulacionih planova, planova parcelacija) i urbanističko-tehničkih uslova,
  • projektovanja i revizije projektne dokumentacije,
  • nadzora nad izvođenjem radova,
  • tehničkih prijema,
  • konsaltinga,
  • vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

 

 

ŽELITE BITI NAŠ KLIJENT?