Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjića od ukrštanja sa ulicom Vojvode Putnika do ukrštanja sa ulicom Meše Selimovića sa  izgradnjom nove: oborinske kanalizacije, ulične rasvjete, novog pješačkog mosta preko riječice Puharske, obostranim trotoarima, linijskim zelenilom i novim parking površinama.

INVESTITOR: GRAD PRIJEDOR