Poslovi pripreme materijala za terenski rad sastojali su se od kartiranja postojećih objekata za timove koji su prikupljali podatke na terenu.

U toku projekta izvršen je obilazak cjelokupne teritorije Grada Prijedora, odnosno svih 70 naselja.

Rezultat rada timova JP “Zavod za izgradnju grada” je da će Grad Prijedor, kao jedna od 11 lokalnih zajednica u kojima se provodi projekat “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH”, biti u mogućnosti da dodjeli kućne brojeve i adrese za sve stambene objekte na teritoriji grada i omogućiti uspostavu precizne baze podataka o postojećim stambenim objektima, vlasništvu i lokacijama istih.