JP ,,ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA” Prijedor vrši nadzor nad izvodjenjem radova komunalne infrastrukture po MEG projektu 2019-2020. Unapređenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedor. Radovi su podijeljeni na LOT-ove.

LOT-1   Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih priključaka (održavanje) u ulici Ive Andrića u MZ Gomjenica u Prijedoru , zamjena i sanacija postojećih cjevovoda i kućnih priključaka (održavanje postojećih) u ulici VI krajiške brigade u MZ Gomjenica u Prijedoru.

LOT-2   Zamjena i sanacija postojećeg cjevovoda i kućnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje.