IZGRADNJU  STAMBENO-POSLOVNOG  OBJEKTA  KAO  DIJELA  STAMBENO  POSLOVNOG  NIZA  SPRATNOSTI  Pr+4 – LAMELA 2  U  UL. NIKOLE  PAŠIĆA  U PRIJEDORU

NASELJE: Centar

ULICA: Nikole Pašića

INVESTITOR : „MB MODUL“ d.o.o. Prijedor