Dolaskom novih kadrova u naše preduzeće, od avgusta mjeseca 2011. godine Zavod obavlja i poslove izrade urbanističko tehničke dokumentacije.

Ovi poslovi obuhvataju:

 • - Izrada sprovedbenih prostorno planskih dokumenata
 • - Urbanističko-tehnički uslovi i stručna mišljenja

Prostorno planirnje je sastavni dio jedinstvenog sistema planiranja i programiranja razvoja i predstavlja obaveznu i kontinuiranu djelatnost Republike i svih jedinica lokalne samouprave.
Cilj donošenja planskih dokumenata je stvaranje što povoljnijih uslova za život stanovništva kroz namjene površina i organizaciju prostora, a poštujući prirodne resurse I održivi razvoj.

JP Zavod za izgradnju grada bavi se izradom sprovedbenih prostorno planskih dokumenata. Sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja su tehničko-regulativni dokumenti na osnovu kojih se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata.

U sprovedbene prostorno planske dokumente spadaju:

 • 1. Zoning planovi
 • 2. Regulacioni planovi
 • 3. Urbanistički projekti
 • 4. Planovi parcelacije

Neki od dokumenata ove vrste koji su rađeni u JP „Zavod za izgradnju grada“ su:

Urbanističko tehnički uslovi su stručni dokument koji predstavlja prvi korak ka pribavljanju lokacijskih uslova , građevinske i upotrebne dozvole. Izrada urbanističko – tehničkih uslova je definisana Zakonom o uređenju prostora i građenju, a izdaju se na osnovu važećeg prostorno planskog dokumenta, odnosno gdje nema važećeg prostorno planskog dokumenta radi se stručno mišljenje.

JP Zavod za izgradnju grada kao stručna organizacija se bavi izradom urbanističko – tehničkih uslova i stručnih mišljenja za izgradnju objekata niskogradnje i visokogradnje, te linijske infrastrukture.

Do sada, u našoj ustanovi je urađeno preko 1400 urbanističko – tehničkih uslova i stručnih mišljenja, a neki od dokumenata ove vrste koji su rađeni u JP „Zavod za izgradnju grada“ su:

 • Urbanističko tehnički uslovi za dogradnju i rekonsrtukciju vatrogasnog doma u Ulici Branislava Nušića u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta željezničke stanice u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju poslovnog objekta Brčko gas u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta Osnovnog suda u Prijedoru spratnosti PO+PR+2.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju poslovnog objekta komunalnih usluga spratnosti PR+1.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju stambenog objekta za kolektivno stanovanje spratnosti SU+PR+6.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju cjevovoda H0500mm preko mosta na rijeci Sani.
 • Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarska i Milana Vrhovca u naselju Urije u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju FHTH mreže u Prijedoru i Novom Gradu.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju poslovnog objekta nove toplane u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju SO za kolektivno stanovanje 20 stambenih jedinica u naselju Raškovac u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekta kotlovnice na biomasu za potrebe JZU.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju kablovske infrastrukturne mreže u naseljima Orlovci, Gornji Garevci, Kozaruša i Orlovača u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju novoplanirane saobraćajnice između TC Robot i istočne tribine stadiona u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju Ulice Vuka Karadžića u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju kanalizacionog sistema naselja Omarska, Kozarac i Gomjenica u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju infrastrukturnog objekta solarne energane.
 • Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju dijela hale za servisiranje putničkih vozila Auto Logistic centra u Prijedoru.
 • Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju stubne trafostanice u Jelićkoj u Prijedoru.

ZNATE LI NAŠE USLUGE?