Šoškan  Milenko   iz  Prijedora  se obratio  JP  “Zavod  za  izgradnju  grada  Prijedor”  sa  zahtjevom  za  izradu  glavnog  projekta  za   izgradnju  prizemnog  poslovnog  obejkta  sa  namjenom  za  trgovinu  i  višenamjensku  salu.

Predmetna  lokacija  se  nalazi  u  naselju  Niševići.