FAZNA IZGRADNJA

FAZA 1 – PROIZVODNI POGON ZA PROIZVODNJU AMBALAŽA OD PLASTIČNIH MASA SPRATNOSTI Pr I DJELIMIČNO Pr+1  U SKLOPU  INDUSTRIJSKE ZONE ,,CELPAK-DRVNI PROSTOR” , GRAD PRIJEDOR

FAZA 2 -DOGRADNjA POSLOVNOG ANEKSA (PROŠIRENjE POSTOJEĆIH KAPACITETA)UZ PROIZVODNI  POGON SA NAMJENOM ZA PROIZVODNjU AMBALAŽA OD PLASTIČNIH MASA U SKLOPU  INDUSTRIJSKE ZONE ,,CELPAK-DRVNI PROSTOR” , GRAD PRIJEDOR

INVESTITOR :  ROUNDLINER   BH    D.O.O. PRIJEDOR