1. Dogradnja i nadogradja poslovnog aneksa na koti +14.45 za potrebe smjestaja kancelarijskih prostorija
  2. Dogradnja poslovnog aneksa na koti prizemlja radi formiranja novog ulaznog prostora
  3. Izgradnja objekta za smještaj pratećih sadržaja za potrebe proizvodnje keksa i srodnih proizvoda