Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta.

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija, opreme, uređaja i postrojenja.

Tehnički pregled vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom.

JP “Zavod za izgradnju grada” kao pravno lice koje posjeduje odgovarajuće licence obavlja poslove tehničkog pregleda objekata. Do kraja 2017. JP “ZIG” povjreno je 586 terhničkih pregleda objekata visokogradnje, niskogradnje I linijske infrastrukture.

 • Tehnički pregled poslovnog objekta P+2+Pk u Ul. Kralja Aleskandra.
 • Tehnički pregled radova na rekonstrukciji glavne ulice u Prijedoru.
 • Tehnički pregled objekta pogona za proizvodnju plastične galanterije.
 • Tehnički pregled objekta benzinske stanice „Gagi Trans“.
 • Tehnički pregled radova na sanaciji potisnog cjevovoda sabirna komora B-2 RZ Hambarine.
 • Tehnički pregled stambenog objekta za kolektivno stanovanje Su+Pr+6.
 • Tehnički pregled radova na kanalizacionom sistemu naselja Tukovi.
 • Tehnični pregled nadvožnjaka na Pećanima.
 • Tehnički pregled dijela podzemne mreže kablovske televizije u Kozarcu.
 • Tehnički pregled objekta bazna stanica mobilne telefonije u Koprivni.
 • Tehnički pregled radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Gašića naselju i djelu naselja Urije.
 • Tehnički pregled radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Janjića pumpa.
 • Tehnički pregled radova na rekonstukciji i promjeni namjene poslovnog objekta sa namjenom za trgovinu u ugostiteljstvo.
 • Tehnički prijem objekata BSMT Silos i Urije u Prijedoru, te BSMT Hašani.
 • Tehnički pregled stambeno poslovnog objekta spratnosti Po+Pr+2 u Kozarskoj ulici u Prijedoru.

ZNATE LI NAŠE USLUGE?