Nadzor nad izgradnjom objekata podrazumjeva obezbjeđivanje izvođenja radova u skladu sa građivnskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom I Zakonom o uređenju prostora I građenju.

JP “Zavod za izgradnju grada” kao pravno lice koje posjeduje odgovarajuće licence obavlja poslove nadzora nad građenjem u ime investitora. Naši nadzorni timovi sprovode nadzor nad izvođenjem radova na objektima niskogradnje, visokogradnje I linijske infrastrukture u skladu sa dinamikom izvođenja radova na objektima.

Neki od poslova koji su do sada povjereni JP “Zavod za izgradnju grada” su grupisani u sledeće kategorije:

 • Nadzor nad izvođenjem izgradnje stambeno-poslovnih objekata.
 • Nadzor nad izvođenjem rekonstrukcije stambeno-poslovnih objekata.
 • Nadzor nad izvođenjem izgradnje sportskih objekata i terena.
 • Nadzor nad izvođenjem izgradnje saobraćajnica.
 • Nadzor nad izvođenjem izgradnje kanalizacione mreže.
 • Nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže.
 • Nadzor nad izvođenjem regulacije riječnih tokova.

 • STRUČNI NADZOR TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI BETONSKE PISTE, RULNE STAZE I BETONSKIH GRANIČNIKA NA SPORTSKOM AERODROMU „URIJE“ U OKVIRU PROJEKTA IPA „CAN“.
 • STRUČNI NADZOR TOKOM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE VUKA KARADŽIĆA U PRIJEDORU.
 • STRUČNI NADZOR TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENO – POSLOVNOG BLOKA „ZELENA PIJACA 2“ SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U NASELJU PEĆANI U PRIJEDORU.
 • STRUČNI NADZOR TOKOM IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI PRIZEMNOG POSLOVNOG OBJEKTA U DIJELU POSLOVNE ZONE U NASELJU PEĆANI U PRIJEDORU.
 • STRUČNI NADZOR TOKOM RADOVA NA SANACIJI, REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VATROGASNOG DOMA U PIJEDORU.
 • TRUČNI NADZOR TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI PRIZEMNOG POSLOVNOG OBJEKTA „GM GRADNJE“ U KOZARSKOJ ULICI U PRIJEDORU.

ZNATE LI NAŠE USLUGE?