U Prijedoru je počela izgradnja još jednog stambenog objekta namijenjen za zbrinjavanje korisnika boračko-invalidske kategorije u Prijedoru. Ovaj objekat sa ukupno 42 stambene jedinice je jedan od objekata iz Programa trajnog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u Prijedoru. Objekat će biti izgrađen u naselju Pećani na lokaciji pored već postojećeg stambeno-poslovnog objekta iste namjene.

Glavni projekat za ovaj stambeni objekat spratnosti Su+Pr+6 i ukupne BGP cca 3.360 m2 je izradio Zavod za izgradnju grada – Prijedor.

Prijedor, 15.09.2015. godine