Prijedorska profesionalna vatrogasna jedinica, koja zapošljava 32 vatrogasca, će uskoro dobiti savremeniji i funkcionalniji objekat. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija već postojećeg objekta kao i dogradnja novog objekta u sklopu kojeg će biti nova osmatračnica spratnosti P+2, pet novih garaža za smještaj vatrogasnih vozila i ulazna nadstrešnica.

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u okviru ove investicije zadužen za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije te izradu Glavnog projekta po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, elektro faza, faza vodovoda i kanalizacije. Objekat vatrogasnog doma spratnosti P+1 BGP 1.532 m2 je smješten u Ulici Branislava Nušića u Prijedoru a ukupna vrijednost ove investicije je 700.000 konvertibilnih maraka.

Prijedor, 6.05.2015. godine