U cilju stvaranja uslova za normalno  funkcionisanje postojećih proizvodnih pogona i pogona koji se tek trebaju graditi u industrijskoj zoni, projektovana je nova saobraćajnica.

Saobraćajnica se sastoji od kolovoza širine 8 m ( 2 kolovozne trake širine po 4 m) pješačkih staza sa obe strane ulice  širine 1,6 – 2 m, biciklistčke staze  širine 1,6 m i zelenih površina.

Opremljena je svom potrebnom hidrotehničkom infrastrukturom uključujući instalacije oborinske i fekalne kanalizacije, instalacije vodovodne mreže kao i nadzemne hidrante.

Duž saobraćajnice predviđene su  neophodne elektroinstalacije, koje uključuju javnu rasvjetu i kablovsku kanalizaciju ( SN, NN i telekomunikacione vodove).