Stambeno – poslovni blok u naselju Pećani

Objekat: stambeno – poslovni blok

Površina objekta: 15254 m², 120 stambenih jedinica

Spratnost: Prema idejnom rješenju objekat je projektovan sa 4 lamele

Lamela 1 – spratnost Po+P+5

Lamela 2 – spratnost Po+P+5

Lamela 3 – spratnost Po+P+4

Lamela 4 – spratnost Po+P+4

Vrsta radova: Izgradnja

Investitor: RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor

Lokacija: Prijedor, naselje Pećani, sa sjeveroistoka Ulica Vožda Karađorđa, sa jugoistoka Ulica Vojvode Putnika, sa jugozapada Ulica Žarka Zgonjanina

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada UTU, izrada projekta za izgradnju stambeno – poslovnog bloka