Objekat: Stambeni objekat za kolektivno stanovanje

Broj stambenih jedinica: 50

Spratnost: P+5

Vrsta radova: izgradnja

Investitor: Grad Prijedor

Lokacija: Prijedor, naselje Pećani – Ulica Meše Selimovića

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada projekta za izgradnju IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE- 50 STAMBENIH JEDINICA, SPRATNOSTI Su+P+5 U NASELJU PEĆANI U PRIJEDORU