Na lokalitetu Industrijske zone „Celpak-Drvni prostor“ u toku je izgradnja proizvodnih subjekata: „ROUDLINER GMBH“ d.o.o. Prijedor, „CNC POWER“ d.o.o. Prijedor

Za napajanje gore navedenih objekata električnom energijom, u fazi je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnog objekta montažno-betonske transformatorske stanice MBTS „DRVNI PROSTOR 2“ naponskog nivoa 20/0.4kV, snage 2x630kVA.