Stambeno – poslovni objekat u Ulici Vuka Karadžića

Objekat: Stambeno – poslovni objekta u Ulici Vuka Karadžića

Površina objekta:

Spratnost: P+4

Vrsta radova: Izgradnja

Investitor: MB Modul

Lokacija: Prijedor, Ulica Vuka Karadžića

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada projekta za izgradnju stambeno – poslovnog objekta