Stambeno – poslovni objekat u Ulici Muharema Suljanovića

Objekat: stambeno – poslovni objekat

Površina objekta:

Spratnost: P+2+Pk

Vrsta radova: Izgradnja

Investitor: „Agent Enex“ d.o.o. Prijedor

Lokacija: Prijedor, Ulica Muharema Suljanovića

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada UTU, te izmjena glavnog arhitektonsko građevinskog projekta za izgradnju stamebno – poslovnog objekta