MIRA A.D. PRIJEDOR

Objekat: Poslovni objekat Mira A.D. Prijedor

Površina objekta:

Spratnost: P+2

Vrsta radova: promjena namjene sa rekonstrukcijom na dijelu prizemlja

Investitor: Mira a.d. Prijedor , Članica Kraš grupe

Lokacija: Prijedor, Ulica Kralja Aleksandra br.3

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: Izrada urbanističko – tehničkih uslova i projektne dokumentacije – svih faza