LIM PROFI

Objekat: Poslovni objekat

Površina: –

Spratnost: P, na dijelu P+1

Vrsta radova: izgradnja

Investitor: LIM PROFI

Lokacija: Prijedor, naselje Bišćani

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada projekta za IZGRADNJU PRIZEMNOG POSLOVNOG OBJEKTA, NA DIJELU SPRATNOST P+1 SA NAMJENOM ZA LIMARSKU RADIONICU SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA (ADMINISTRACIJA,SANITARNI BLOK, PROSTORIJA ZA RADNIKE I SL.)