KOMUNALNO

Objekat: poslovni objekat

Površina: –

Spratnost: P+1

Vrsta radova: izgradnja

Investitor: a.d. „KOMUNALNE USLUGE“ PRIJEDOR

Lokacija: Prijedor, naselje Donja Puharska, Ulica Osmana Džafića

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada projekta za izgradnju poslovnog objekta spratnosti Pr+1 za potrebe nove upravne zgrade a.d. „Komunalne usluge“ u naselju Donja Puharska