Prizemni poslovni objekat (tržni centar) u naselju Kozarac

Objekat: prizemni poslovni objekat – tržni centar

Površina objekta:

Spratnost: P

Vrsta radova: Izgradnja

Investitor:

Lokacija: Kozarac, na uglu magistralnog puta M – 4, Prijedor –Banja Luka I lokalnog puta Kozarac – Trnopolje

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada projekta za izgradnju poslovnog objekta