Na zahtjev investitora “FERUM”d.o.o.Prijedor urađen je projekat za :

ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA (trgovina i ugostiteljstvo) SPRATNOSTI Su+Pr+2 I POTPORNIH ZIDOVA, u Prijedoru, naselje Svale, ul. Kordunska, na zemljištu označenom kao k.p. br. 5099/4 i k.p. br. 5099/5 K.O. Prijedor II (novi premjer), grad Prijedor