Predmet projekta je uređenje prostora predviđenog za izgradnju fudbalskog terena, odnosno priprema podloge za postavljanje vještačke trave.

Radi se o fudbalskom terenu sa vještačkom travom, dimenzija 103×67 m.