Građanima Prijedora će uskoro na raspolaganju biti i objekat nove zelene pijace u Ulici Vožda Karađorđa, lociran između naselja Pećani i Raškovac.

U okviru ovog projekta, neposredno prije početka radova na izgradnji pijace, obavljeno je natkrivanje kanalizacionog kolektora u dužini od 280 m. Objekat nove zelene pijace obuhvata izgradnju osnovne zgrade površine 300 m2, natkrivanje dijela vanjske pijace, popločavanje prostora predviđen za postavljanje prodajnih tezgi te izgradnju pristupne saobraćajnice.

Objekat nove pijace će u svom sastavu imati sve potrebne sadržaje koje objekti ovakve vrste inače imaju.

Za realizaciju ovog projekta angažovana su sledeći izvođači: za izgradnju saobraćajnice angažovano je preduzeće “Unijat-M” d.o.o. iz Prijedora, za popločavanje platoa pijace angažovani su “Prijedorputevi” d.o.o. a za izgradnju poslovnog objekta odabrano je građevinsko preduzeće “Niskogradnja-Marjanović“ d.o.o. iz Prijedora.

Iz budžeta Grada Prijedora za nastavak izgradnje zelene pijace u naselju Pećani predviđeno je 500.000 konvertibilnih maraka.

Pored rješavanja imovinsko pravnih odnosa JP “Zavod za izgradnju grada” je izradio i Glavni projekat za ovaj objekat a ujedno će obavljati i nadzor nad izvođenjem radova.

Prijedor, 31.10.2014. godine