Zajedničkom investicijom Grada Prijedora i Vlade Republike Srpske ovih dana pristupilo se radovima na sanaciji zgrade pozorišta u Prijedoru. Pored adaptacije postojećeg dijela objekta ovim radovima biće obuhvaćena i dogradnja novih 197 m2 prostora iznad postojećeg dijela zgrade, rekonstrukcija krova te termička zaštita fasadnih betonskih zidova.
Za izvođača radova na ovom objektu odabrano je građevinsko preduzeće „Tekton“ d.o.o. iz Banja Luke.

Projekat adaptacije, nadziđivanja i rekonstrukcije zgrade Pozorišta Prijedor uradilo je JP “Zavod za izgradnju grada” Prijedor koje će ujedno obavljati i poslove nadzora u toku izvođenja radova na ovom objektu.

Vrijednost radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade pozorišta procijenjena je na 409.000 KM.

Rok za završetak radova na ovom objektu je šest mjeseci.

Prijedor, 02.11.2014. godine