U Ulici Meše Selimovića u toku su radovi na izgradnji visokoškolske ustanove spratnosti Su+P+6 za potrebe studija na pravnom i ekonomskom fakultetu. Objekat je ukupne korisne površine 4.353 m2. Investitor objekta je “Poslovno-obrazovni centar Alex“ d.o.o. i Zavod za izgradnju grada Prijedor.