U sklopu programa stalnog stambenog zbrinjavanja boraca Boračke organizacije Prijedor, u toku su završni radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta P+6. Objekat se gradi u naselju Pećani, a investitor je Vlada Republike Srpske i Opština Prijedor. U izgradnji objekta Zavod je učestvovao sa izradom glavnog projekta, odnosno nadzorom nad izvođenjem radova.