Predmetna  lokacija  se  nalazi  u  u  užem  gradskom  centru  u  sklopu  srednješkolskog  kompleksa .  Prilaz  predmetnoj  lokaciji  je  iz  Ulice  Nikole  Pašića  I  Svetosavske  ulice.

Na  predmetnoj  lokaciji  se  nalazi  srednješkolski  objekat  -Mašinska  I  Elektro  škola . Spratnost  objekta  je  kombinovana I  kreće  se  od  P  do  P+2+M.

Ovim projektom obrađene su izmjene na unutrašnjoj organizaciji prostora sa završnim zanatskim radovima na dijelu objekta kao i legalizacija protivpožarnog stepeništa.