U narednih šest mjeseci u Prijedoru će biti obnovljena zgrada Osnovnog suda. Ovim projektom predviđeno je kompletno renoviranje postojećeg dijela zgrade kao i nadogradnja još jednog sprata sa ugradnjom lifta.

Obnova zgrade Osnovnog suda biće finansirana iz donacije Kraljevine Norveške u iznosu od 1,5 milion konvertibilnih maraka a u okviru projekta – Unapređenje efikasnosti pravosuđa u BiH.

Memorandum o raziumijevanju, koji se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovnog suda u Prijedoru, su potpisali Goran Zlatković, ministar pravde u Vladi Republike Srpske, An Vibeke Lilo, ambasador Kraljevine Norveške u BiH, Milan Tegeltija, predsjednik Viskokog sudskog i tužilačkog savjeta u BiH i Duško Miloica. predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru.

Projekat rekonstrukcije zgrade Osnovnog suda u Prijedoru je uradilo JP Zavod za izgradnju grada Prijedor koje će ujedno obavljati i projektantski nadzor u toku rekonstrukcije objekta.

Prijedor 8.11 2014. godine