U Omarskoj će se graditi objekat sportske dvorane koji će biti lociran u Ulici Miloša Mamića u neposrednoj blizini škole „Vuk Karadžić“ u Omarskoj. Kapacitet dvorane će biti 640 sjedećih mjesta a parking ispred dvorane je predviđen za 60 automobila. Troškove izgradnje dvorane snosiće Opština Prijedor, Vlada RS i Rudnik “ArcelorMittal“ Prijedor. Zavod za izgradnju grada je uradio glavni projekat za ovu dvoranu.