Postojeća zelena pijaca u naselju Pećani će biti izmještena na novu lokaciju u ulici Vožda Karađorđa. U naselju Urije u Prvomajskoj ulici je izgrađena nova zelena pijaca za potrebe građana ovog dijela grada. Investitor ovih poslova je Opština Prijedor a za izvođača radova je odabrano građevinsko preduzeće “Niskogradnja-Marjanović“ d.o.o. iz Prijedora. Vezano za ovu investiciju, Zavod je izradio glavni projekat, obavlja poslove nadzora nad izvođenjem, a učestvovao je i u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.