Vatrogasni dom Prijedor

Objekat: objekat vatrogasnog doma u Prijedoru

Površina objekta: Rekonstrukcija : Pcca 1018m² i novoizgradnja : Pcca 1729 m²

Spratnost:

Vrsta radova: Dogradnja dva prizemna aneksa sa sjeverne i zapadne srane, dogradnja aneksa spratnosti P+1 sa zapadne strane, dogradnju tornja sa istočne strane visine cca 13.5 m, dogradnja ulazne nadstrešnice sa južne strane objekta

Investitor: GRAD PRIJEDOR

Lokacija: Prijedor, Vidovdanska ulica

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: Izrada projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta vatrogasnog doma u Prijedoru