Vatrogasni dom Kozarac

Objekat: objekat vatrogasnog doma u Kozarcu

Površina objekta: 927 m²

Spratnost: P+1

Vrsta radova: Izgradnja

Investitor: GRAD PRIJEDOR

Lokacija: Kozarac

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: Izrada projekta za izgradnju objekta vatrogasnog doma