OBJEKAT : NOVA TOPLANA SA KOTLOVSKIM I

KOGENERATIVNIM POSTROJENJEM

OBJEKAT 1 – ENERGANA

OBJEKAT 2 – POLUOTVORENO SKLADIŠTE BIOMASE

FAZA : GLAVNI PROJEKAT

LOKACIJA : INDUSTRIJSKA ZONA CELPAK, PRIJEDOR

BR. KNJIGA : 7

KNJIGA BR. : 1

GLAVNI PROJEKAT:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE

Glavnim projektom su obuvaćeni slijedeći radovi za oba objekta:

  • Priprema terena, zemljani radovi

  • Betonski i armirano betonski radovi

  • Čelična konstrukcija

  • Zidarski radovi

  • Limarski radovi ( krov i fasada)

  • Bravarski radovi ( vrata, prozori, žaluzine)

  • Keramičarski radovi

  • Molersko farbarski radovi

  • Razni radovi

 

 

Download the PDF file .