SB LASER – BEŠIĆ EDHEM

Objekat: prizemni poslovni objekat – tvornica za proizvodnju metalnih sklopova sa pratećim sadržajima

Površina objekta: 2000 m²

Spratnost: visoko prizemlje, na dijelu P+1

Vrsta radova: izgradnja

Investitor: SB LASER

Lokacija: Trnopolje, južno od magistralnog puta M – 4.

U okruženju predmetne lokacije nalazi se vjerski objekat (ukrajinska crkva) kao i farma muznih krava „Arifagić Investment“

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: Izrada urbanističko – tehničkih uslova i projektne dokumentacije – svih faza