POSLOVNI OBJEKAT ELEKTRODISTRIBUCIJE

Objekat: poslovni objekat

Površina objekta: 145m2

Spratnost: P

Vrsta radova: izgradnja

Investitor: „Elektrokrajina“ Banja Luka

Lokacija: Prijedor, naselje Tukovi – Ulica Sime Mrđe

Uloga „Zavoda za izgradnju grada“: izrada glavnog projekta za izgradnju prizemnog poslovnog objekta sa namjenom za skladište